fbpx

   Argyrakis Ασφάλειες

      Συνέπεια - Αξιοπιστία - Εξειδίκευση. Σταθερά δίπλα σας από το 1993.

 

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  • Η ασφάλεια κατοικίας είναι ένα σχέδιο εξασφάλισης της περιουσίας σας είτε αυτή αφορά στο κτίριο, είτε σε έπιπλα, συσκευές κτλ

   Συνέχεια
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  • Η ασφάλεια αυτοκινήτου για αστική ευθύνη έναντι τρίτων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από το νόμο.

   Συνέχεια
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

  • Η ασφάλιση ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εξασφάλιση του βιοτικού επιπέδου του δικού σας και της οικογένειας σας.

   Συνέχεια
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  • Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου

   Συνέχεια
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  • Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους.

   Συνέχεια

Προφίλ εταιρίας

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1993 από τον κ. Αργυράκη Ιωάννη ασφαλιστικό πράκτορα και σήμερα αποτελεί ανεξάρτητη εταιρία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη και συνεχή ανοδική πορεία.Το 2007 μετατράπηκε σε Ετερόρρυθμη Εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης. Η έδρα της είναι στην οδό Αθανασίου Διάκου 2 στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης κατά Ζημιών και Ζωής, παρέχοντας στους Πελάτες της ασφαλιστικά προϊόντα με εξαιρετικούς όρους και τιμές μέσα από τις συνεργασίες της με 13 ασφαλιστικές εταιρίες.

Σήμερα η εταιρία διαθέτει πάνω από 300 Προϊόντα στους Κλάδους Ασφάλισης:

 1. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλειες μηχανής, φορτηγών και κάθε οχήματος.
 2. Οδική και Ιατρική Βοήθεια.
 3. Ασφάλεια σκάφους και πλοίων.
 4. Ασφάλεια Υγείας.
 5. Ασφάλεια Ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.
 6. Ασφάλεια φοιτητών Erasmus.
 7. Ασφάλεια αλλοδαπών για άδεια παραμονής.
 8. Ταξιδιωτική ασφάλεια.
 9. Αποταμιευτικά και Συνταξιοδοτικά προγράμματα.
 10. Ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης.
 11. Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
 12. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και Ανάκλησης Προϊόντος.   
 13. Ασφάλεια Μεταφορών.
 14. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Μεταφορέα.
 15. Ασφάλεια Πυρός (κατοικιών & επιχειρήσεων).
 16. Ασφάλεια Φωτοβολταικών (σε στέγες ή πάρκα).
 17. Ασφάλεια Χρηματικών Απωλειών.
 18. Ασφάλεια Απώλειας Κερδών.
 19. Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Έργων.
 20. Ασφάλεια Ακύρωσης Γεγονότων.
 21. Αγροτικές Ασφαλίσεις.
 22. Ασφάλεια Ζωικού Κεφαλαίου.
 23. Νομική Προστασία.
Δείτε περισσότερα για μας και γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας!
https://argyrakis.com.gr/wp-content/uploads/2020/08/Argyrakis-logo-600x320.jpgαργυράκης-ασφαλιστής//argyrakis.com.gr/wp-content/uploads/2020/08/Ταμπέλα-2.jpg

1

Ασφάλειες Ζωής & Υγείας

1

Ασφαλισμένες κατοικίες

1

Ευχαριστημένοι πελάτες

Συνεργαζόμενες εταιρίες:

 

Τα νέα μας

Χρήσιμα άρθρα που αφορούν τον τομέα της ασφάλισης

Τι είναι το bonus malus ;

Το bonus malus είναι ένα "σύστημα" που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες. Μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 20, η βάση όμως συνήθως είναι το 3. Κάθε ζημία επιβαρύνει το bonus malus κατά 2 νούμερα και επιφέρει ανάλογη αύξηση (συνήθως 10%-20%) στα ασφάλιστρα. Για κάθε χρόνο που δεν έχουμε αναγγελία ατυχήματος (μετράνε μόνο τα ατυχήματα με ευθύνη δική μας) το bonus malus μειώνεται κατά ένα νούμερο και επιφέρει ανάλογη μείωση στα ασφάλιστρα. Το bonus malus δεν αυξομειώνεται αν στο συμβόλαιο μας υπάρχει η κάλυψη "προστασία ασφαλίστρων" ή προστασία bonus malus" όπου σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα για μέχρι και 2 ατυχήματα το χρόνο.

Τι είναι η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» ;

Η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης, που καλύπτει και τη δική μας ζημιά (εκτός από τη ζημία τρίτων) σε περίπτωση ευθύνης μας σε ένα ατύχημα είτε αυτό γίνει με άλλο όχημα είτε όχι ή και ακόμα αν δεν γνωρίζουμε τον υπαίτιο ενός ατυχήματος (πχ αν το βρούμε τρακαρισμένο). Συνήθως περιλαμβάνει και τις καλύψεις πυρός, ολικής και μερικής κλοπής, φυσικών φαινομένων, θραύσης κρυστάλλων, κακόβουλων πράξεων και άλλες καλύψεις που μπορεί να έχει στα προγράμματα της μια ασφαλιστική εταιρία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κάλυψη των ιδίων ζημιών (όπως λέγεται στην ασφαλιστική ορολογία η μικτή) έχει μια απαλλαγή που μπορεί να είναι της τάξης των 250 € ή και μεγαλύτερου ποσού. Στις μέρες μας το κόστος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με την κάλυψη των ιδίων ζημιών είναι πολύ ανταγωνιστικό και με μια λογική επιβάρυνση μπορεί να είστε διπλά καλυμμένος-η!

Τι είναι το επασφάλιστρο νέου οδηγού και πότε πρέπει να υπάρχει στο συμβόλαιο μου ;

Κάθε οδηγός του οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών ή το δίπλωμα του έχει λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρία και να πληρώσει επασφάλιστρο δηλαδή ασφάλιστρο αυξημένο κατά 30% (στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο). Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει και προκαλέσει ατύχημα, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της ζημίας, ενώ σε περίπτωση που το ατύχημα αφορά το όχημα του πελάτη, είναι δηλαδή ατύχημα που αφορά την «μικτή» τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει με το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν επασφάλιστρο και για οδηγούς άνω των 70 ετών για αυτό σε κάθε περίπτωση καλό είναι να δηλώνουμε την ακριβή ημερομηνία γέννησης των οδηγών του οχήματος.

Όταν λήγει το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μου πόσες ημέρες έχω προθεσμία για να πάρω την επόμενη ανανέωση ;

Βάση του νόμου 4261/2014 που ισχύει από 05/05/2014, τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου δεν ανανεώνονται αυτόματα πλέον, και δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλιστικής για έγγραφη ειδοποίηση, άρα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου σας θα πρέπει να έχετε πάρει την ανανέωση της. Εάν μάλιστα καθυστερήσετε στην πληρωμή της, το ανανεωτήριο δεν θα είναι σε συνέχεια του προηγούμενου αλλά θα έχει έναρξη την ημερομηνία πληρωμής κάτι που σημαίνει ότι τις ημέρες που θα μεσολαβήσουν από την λήξη του ασφαλιστηρίου μέχρι την πληρωμή σας, η ασφάλεια σας δεν θα είναι σε ισχύ με ότι συνεπάγεται αυτό (πιθανό πρόστιμο σε έλεγχο, άρνηση κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος κτλ).

Ποια είναι το πρόστιμα αν δεν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο μου;

Ο Νόμος 489/76 προβλέπει τις εξής κυρώσεις: A. Διοικητικές κυρώσεις Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού για 6 μήνες Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες και σε περίπτωση εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. B. Ποινικές κυρώσεις Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και Χρηματική ποινή μέχρι €3.000 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για: να ασφαλιστεί άμεσα ή να δώσει εξηγήσεις να πληρώσει παράβολο €250 για να ασφαλιστεί Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθούν οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος ;

Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει καταρχήν να καλέσετε το τηλέφωνο της "φροντίδας ατυχήματος" της ασφαλιστικής σας εταιρίας. Επιτόπου θα έρθει άνθρωπος της εταιρίας με μηχανάκι ή όχημα οδικής (εάν χρειάζεστε και ρυμούλκηση) και θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες για λογαριασμό σας: - Θα προβεί σε καταγραφή του συμβάντος. - Θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και όλων των εγγράφων. - Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τη σήμανση των οδών. - Θα σας παράσχει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας, σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί. - Θα ενημερώσει την ασφαλιστική σας εταιρία και θα παραδώσει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιάς. Εάν αντιληφθείτε ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο ή υπάρχει σοβαρή διαφωνία για τις συνθήκες του ατυχήματος, συστήνουμε να καλέσετε και την τροχαία (πριν από την φροντίδα ατυχήματος) για να γίνει καταγραφή του συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια θα μιλήσετε και μαζί μας απευθείας και θα φροντίσουμε για την άψογη εξυπηρέτηση σας.

Μου προξένησε ζημιές ανασφάλιστο όχημα, τι μπορώ να κάνω ;

Καλέστε άμεσα την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν και να πιστοποιήσει ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο. Με τη βεβαίωση της τροχαίας απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία και αποζημιώνεστε για τη ζημία σας. Εφόσον είστε πελάτης μας τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς. Στη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρία θα κινήσει διαδικασίες επανείσπραξης από τον υπαίτιο του ανασφάλιστου οχήματος ή το επικουρικό. Η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστα αφορά τις υλικές ζημίες. Στην περίπτωση που έχετε υποστεί σωματικές βλάβες από ανασφάλιστο όχημα, μπορείτε να αποζημιωθείτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Αν παρκάρει κανείς μόνιμα το αυτοκίνητό του και δεν το κυκλοφορεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το ασφαλίσει;

Όχι. Ακόμη και αν είναι ακινητοποιημένο, κάθε όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο εφόσον δεν έχουν παραδοθεί οι πινακίδες του ή δεν έχει δηλωθεί σε "online ακινησία". Σε περίπτωση ηλεκτρονικού ελέγχου θα βρεθεί ανασφάλιστο και θα επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο.

Επικοινωνία!

  Ωράριο λειτουργίας

  Δευτέρα - Παρασκευή        9:00 πμ - 3:00 μμ

  Τρίτη και Πέμπτη και απόγευμα 6:00 μμ - 8:00 μμ

  Τηλ & fax 2310 636265

  Διεύθυνση Αθ.Διάκου 2 - Πολίχνη ΤΚ 56533 Θεσσαλονίκη