fbpx

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το bonus malus ;

Το bonus malus είναι ένα "σύστημα" που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες. Μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 20, η βάση όμως συνήθως είναι το 3. Κάθε ζημία επιβαρύνει το bonus malus κατά 2 νούμερα και επιφέρει ανάλογη αύξηση (συνήθως 10%-20%) στα ασφάλιστρα. Για κάθε χρόνο που δεν έχουμε αναγγελία ατυχήματος (μετράνε μόνο τα ατυχήματα με ευθύνη δική μας) το bonus malus μειώνεται κατά ένα νούμερο και επιφέρει ανάλογη μείωση στα ασφάλιστρα. Το bonus malus δεν αυξομειώνεται αν στο συμβόλαιο μας υπάρχει η κάλυψη "προστασία ασφαλίστρων" ή προστασία bonus malus" όπου σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα για μέχρι και 2 ατυχήματα το χρόνο.

Τι είναι το επασφάλιστρο νέου οδηγού και πότε πρέπει να υπάρχει στο συμβόλαιο μου ;

Κάθε οδηγός του οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών ή το δίπλωμα του έχει λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρία και να πληρώσει επασφάλιστρο δηλαδή ασφάλιστρο αυξημένο κατά 30% (στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο). Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει και προκαλέσει ατύχημα, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της ζημίας, ενώ σε περίπτωση που το ατύχημα αφορά το όχημα του πελάτη, είναι δηλαδή ατύχημα που αφορά την «μικτή» τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει με το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν επασφάλιστρο και για οδηγούς άνω των 70 ετών για αυτό σε κάθε περίπτωση καλό είναι να δηλώνουμε την ακριβή ημερομηνία γέννησης των οδηγών του οχήματος.

Τι είναι η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» ;

Η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης, που καλύπτει και τη δική μας ζημιά (εκτός από τη ζημία τρίτων) σε περίπτωση ευθύνης μας σε ένα ατύχημα είτε αυτό γίνει με άλλο όχημα είτε όχι ή και ακόμα αν δεν γνωρίζουμε τον υπαίτιο ενός ατυχήματος (πχ αν το βρούμε τρακαρισμένο). Συνήθως περιλαμβάνει και τις καλύψεις πυρός, ολικής και μερικής κλοπής, φυσικών φαινομένων, θραύσης κρυστάλλων, κακόβουλων πράξεων και άλλες καλύψεις που μπορεί να έχει στα προγράμματα της μια ασφαλιστική εταιρία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κάλυψη των ιδίων ζημιών (όπως λέγεται στην ασφαλιστική ορολογία η μικτή) έχει μια απαλλαγή που μπορεί να είναι της τάξης των 250 € ή και μεγαλύτερου ποσού. Στις μέρες μας το κόστος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με την κάλυψη των ιδίων ζημιών είναι πολύ ανταγωνιστικό και με μια λογική επιβάρυνση μπορεί να είστε διπλά καλυμμένος-η!

Όταν λήγει το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου μου πόσες ημέρες έχω προθεσμία για να την ανανεώσω ;

Βάση του νόμου 4261/2014 που ισχύει από 05/05/2014, τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου δεν ανανεώνονται αυτόματα πλέον, και δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλιστικής για έγγραφη ειδοποίηση, άρα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου σας θα πρέπει να έχετε πάρει την ανανέωση της. Εάν μάλιστα καθυστερήσετε στην πληρωμή της, το ανανεωτήριο δεν θα είναι σε συνέχεια του προηγούμενου αλλά θα έχει έναρξη την ημερομηνία πληρωμής κάτι που σημαίνει ότι τις ημέρες που θα μεσολαβήσουν από την λήξη του ασφαλιστηρίου μέχρι την πληρωμή σας, η ασφάλεια σας δεν θα είναι σε ισχύ με ότι συνεπάγεται αυτό (πιθανό πρόστιμο σε έλεγχο, άρνηση κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος κτλ).

Ποια είναι τα πρόστιμα αν δεν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο μου;

Ο Νόμος 489/76 προβλέπει τις εξής κυρώσεις: A. Διοικητικές κυρώσεις Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού για 6 μήνες Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες και σε περίπτωση εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. B. Ποινικές κυρώσεις Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και Χρηματική ποινή μέχρι €3.000 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για: να ασφαλιστεί άμεσα ή να δώσει εξηγήσεις να πληρώσει παράβολο €250 για να ασφαλιστεί Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθούν οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος ;

Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει καταρχήν να καλέσετε το τηλέφωνο της "φροντίδας ατυχήματος" της ασφαλιστικής σας εταιρίας. Επιτόπου θα έρθει άνθρωπος της εταιρίας με μηχανάκι ή όχημα οδικής (εάν χρειάζεστε και ρυμούλκηση) και θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες για λογαριασμό σας: - Θα προβεί σε καταγραφή του συμβάντος. - Θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και όλων των εγγράφων. - Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τη σήμανση των οδών. - Θα σας παράσχει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας, σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί. - Θα ενημερώσει την ασφαλιστική σας εταιρία και θα παραδώσει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιάς. Εάν αντιληφθείτε ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο ή υπάρχει σοβαρή διαφωνία για τις συνθήκες του ατυχήματος, συστήνουμε να καλέσετε και την τροχαία (πριν από την φροντίδα ατυχήματος) για να γίνει καταγραφή του συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια θα μιλήσετε και μαζί μας απευθείας και θα φροντίσουμε για την άψογη εξυπηρέτηση σας.

Μου προξένησε ζημίες ανασφάλιστο όχημα τι μπορώ να κάνω ;

Καλέστε άμεσα την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν και να πιστοποιήσει ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο. Με τη βεβαίωση της τροχαίας απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία και αποζημιώνεστε για τη ζημία σας. Εφόσον είστε πελάτης μας τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς. Στη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρία θα κινήσει διαδικασίες επανείσπραξης από τον υπαίτιο του ανασφάλιστου οχήματος ή το επικουρικό. Η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστα αφορά τις υλικές ζημίες. Στην περίπτωση που έχετε υποστεί σωματικές βλάβες από ανασφάλιστο όχημα, μπορείτε να αποζημιωθείτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Αν παρκάρει κανείς μόνιμα το αυτοκίνητό του και δεν το κυκλοφορεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το ασφαλίσει;

Όχι. Ακόμη και αν είναι ακινητοποιημένο, κάθε όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο εφόσον δεν έχουν παραδοθεί οι πινακίδες του ή δεν έχει δηλωθεί σε "online ακινησία". Σε περίπτωση ηλεκτρονικού ελέγχου θα βρεθεί ανασφάλιστο και θα επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο.

Τι σημαίνουν οι έννοιες ασφάλιστρο, ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ασφάλισμα, ασφαλιστήριο ;

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος για να είναι καλυμμένος. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το ανώτατο ποσό που έχει συμφωνήσει να πληρώσει η εταιρία σε περίπτωση ζημιάς. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι ίσο με την πραγματική (τρέχουσα) αξία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου. Στα συμβόλαια αστικής ευθύνης το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το όριο αποζημίωσης που συμφωνούμε με την εταιρία π.χ στις ασφάλειες αυτοκινήτων στην αστική ευθύνη το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 1.220.000 € για σωματικές βλάβες και 1.220.000 € για υλικές ζημιές, ενώ στις καλύψεις πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Ασφάλισμα είναι η αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία εάν επέλθει ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Ασφαλιστήριο είναι το συμβόλαιο που αναγράφει τους γενικούς και ειδικούς όρους και αποδεικνύει την ασφάλιση.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός ;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει στον αναίτιο ασφαλισμένο (αυτόν δηλαδή που δεν έχει υπαιτιότητα για το ατύχημα) να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.
Ο φιλικός διακανονισμός καθιερώθηκε κατά κύριο λόγο για τη διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
- Λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες για σας.
- Ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούστε.
- Μικρότερη ανάγκη για προσφυγή, δική σας ή της εταιρίας σας, στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.
- Λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε σας και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
- Δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Ο φιλικός διακανονισμός ισχύει από την 1η Μαΐου 2000, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων στην Ελλάδα, προχωρώντας σε μια Συμφωνία Κυρίων, καθιέρωσαν αυτό το σύστημα αποζημίωσης, απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να στραφείτε κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.
Η Συμφωνία καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.) στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σ' αυτήν. Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων.
Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε το 2000 με την αποζημίωση ατυχήματος μόνο με υλικές ζημιές, ενώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005 επεκτάθηκε και στα ατυχήματα που προκαλούν μικρές σωματικές βλάβες.
Με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία για υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησής σας από τη δική σας ασφαλιστική επιχείρηση. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα έχουν την ευκαιρία να σας αποδείξουν ότι βρίσκονται κοντά σας, έτοιμες να σας υποστηρίξουν και να σας εξυπηρετήσουν, όποτε υπάρξει ανάγκη.
Όταν τον Μάιο 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σ.Α.Π. ο διακανονισμός του ατυχήματος από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον αναίτιο οδηγό ήταν δυνατός μόνον εάν υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.
Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Η ύπαρξη της όμως διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.
Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δεν φέρουν ευθύνη ενεργούν, για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);
Ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
- Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500 € ανά ατύχημα και για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο
- Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000 € συνολικά ανα συμβάν.
- Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
- Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.
- Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.
Πηγή : ΕΑΕΕ

Ποιες εταιρίες συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό ;

Οι 26 εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Αμεσης Πληρωμής για το 2023 είναι οι εξής :
1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7. GENERALI HELLAS A.A.E.
8. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10.EURO INSURANCES LTD
11.AIG EUROPE LIMITED
12.HELLAS DIRECT INSURANCE LTD
13.QIC EUROPE
14.GASANMAMO INSURANCE
15.EUROINS
16.Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
17.ΜΙΝΕΤTΑ
18.ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
19.GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
20.ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
21.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
22.ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
23.EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
24.ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
25.PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
26.ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.

Μπορώ να κυκλοφορήσω το όχημα μου με αριθμό πλαισίου μέχρι να πάρω αριθμό κυκλοφορίας ;

Μόνο με την έκδοση πινακίδων Μ (προσωρινές) και μόνο για 48 ώρες! Ο νόμος ορίζει σχετικά :
1. Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό άδεια κυκλοφορίας.
2. Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης, κατά τις κείμενες διατάξεις, των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται, για τα αυτοκίνητα οχήματα και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα, τα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα μηχανήματα έργων και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, για τα αγροτικά μηχανήματα και τα υπ' αυτών ρυμουλκούμενα, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και για τα ζωήλατα οχήματα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορούν να εξαιρεθούν, με απόφαση ταυ Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικά μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αγώνες και πειραματισμούς μέσα σε αυτοκινητοδρόμια ή παλαιά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο σε επιδείξεις ή αγώνες.
3. Τα στοιχεία των αυτοκινήτων οχημάτων στην άδεια κυκλοφορίας, ως και των υπ' αυτών ρυμουλκουμένων, καθώς και των τρίτροχων οχημάτων και των μοτοσικλετών, ο καθορισμός των κύριων χαρακτηριστικών αυτών, ή σε περίπτωση μεταβολής ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών χρόνος μέσα στον οποίο επιβάλλεται να γίνει αυτή, η χορήγηση άδειας για την προσωρινή κυκλοφορία ή για δοκιμή, ως και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προκειμένου για αγροτικό μηχανήματα και ρυμουλκούμενα από αυτά, μηχανήματα έργων και ρυμουλκούμενα από αυτό, μοτοποδήλατα και ποδήλατα, τα πιο πάνω ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπουργών.
4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αυτοκίνη το όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυτό, καθώς και τρίτροχο όχημα ή μοτοσι κλέτα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων (200,00) ευρώ. Για τη σχετική παράβαση που αφορά φορτηγά οχήματα έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.
5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί αγροτικό μηχάνημα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο ή μηχάνημα έργων με ή χωρίς ρυμουλ κούμενο, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακο σίων (200,00) ευρώ.
6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί μοτοποδή λατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20,00) ευρώ.

Ποια είναι η ασφάλιση που θα χρειαστώ για τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Erasmus ;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ή Erasmus+ θα σας ζητηθεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων και αστικής ευθύνης τρίτων. Το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να σας το παρέχουμε με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στο μενού "Υπηρεσίες" και στην ενότητα "Ασφάλεια φοιτητών Erasmus". Θα σας προμηθεύσουμε εφόσον το ζητήσουν και με την αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης. Επιπρόσθετα θα χρειαστείτε και την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης (εφόσον η χώρα προορισμού σας είναι στην Ευρώπη) την οποία θα προμηθευτείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα (ΕΟΠΠΥΥ). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προμηθευτείτε την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης, μπορούμε να σας δώσουμε αντίστοιχη ιδιωτική ασφάλιση που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Είμαστε δίπλα σας!

Εάν έχετε επιπλέον απορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας τις λύσουμε